Traumatisch hersenletsel bij kinderen onderschat

14-12-2016

09.45

Aula

Traumatic brain injury in children. Impact on Brain Structure, Neurocognition & Behavior

M. Königs

prof.dr. J. Oosterlaan

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

De gevolgen van traumatisch hersenletsel (THL) bij kinderen worden onderschat, vooral als het gaat om licht traumatisch hersenletsel. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Marsh Königs. Hij toont aan dat ook licht THL bij kinderen blijvende gevolgen kan hebben, zoals problemen met het cognitief functioneren of gedragsmatige problematiek.

Vooral als na letsel sprake is van een verlaagd bewustzijn, schedelfractuur of meermaals braken is er kans op blijvende cognitieve en gedragsmatige beperkingen. Het is dan ook van groot belang dat kinderen met THL nauwkeurig in hun ontwikkeling worden gevolgd, om problemen snel te signaleren en deze zo mogelijk te behandelen.

Grotere kwetsbaarheid kinderen
THL kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een val of verkeersongeluk. Dit kan zowel voor kinderen als volwassenen grote gevolgen hebben, maar de gevolgen van ernstig hersenletsel op het cognitief functioneren zijn bij kinderen op de lange termijn groter. Zo bleek uit een groot literatuuronderzoek waarin de bevindingen van 81 wetenschappelijke studies op een statistische manier werden samengevat. Königs: “THL leidt zowel bij kinderen als volwassenen tot een lager IQ in de acute herstelfase. Op de lange termijn blijken kinderen na ernstig THL echter aanzienlijk grotere beperkingen in hun intelligentie te hebben vergeleken met volwassenen. Deze vergrote kwetsbaarheid van kinderen suggereert dat THL de verdere ontwikkeling van kinderen afremt.”

Königs vond in zijn onderzoek verschillende verklarende mechanismen die de ontwikkeling van kinderen met THL kunnen remmen, zoals verstoringen van aandachtsprocessen, een verminderd leervermogen en stoornissen in de verwerking van sensorische informatie (zoals de integratie van visuele informatie met geluid). Vervolgonderzoek met innovatieve MRI technieken liet vervolgens zien dat de gevolgen van THL primair lijken voort te komen uit beschadigingen in het complexe netwerk van verbindingen in de hersenen. Dit type beschadiging is niet altijd zichtbaar op de gangbare beeldvormende technieken die in de acute fase in het ziekenhuis worden gebruikt. Deze resultaten pleiten daarom voor de doorontwikkeling van beeldvormende technieken om beschadigingen na THL beter op te kunnen sporen en het richten van behandelingen op de specifieke processen die de ontwikkeling van kinderen na THL kunnen afremmen.

Langdurige controle noodzakelijk
Königs maakt de noodzaak van medisch onderzoek duidelijk dat zich richt op het ontrafelen van mechanismen die bijdragen aan de verstoring van het functioneren bij kinderen met THL. Königs: “Het zich ontwikkelende brein blijkt een vergrootte kwetsbaarheid te hebben voor THL. De rijping van het brein voltooit zich pas rond het 30e levensjaar THL kan deze normale rijping ontregelen. De volledige omvang van de hersenschade op het cognitief functioneren zal daarom pas op latere leeftijd helder worden. Cognitie speelt een cruciale rol in veel aspecten van het functioneren na THL, zoals sociaal gedrag, schoolprestaties, beroepskansen en kwaliteit van leven. Daarom is het cruciaal dat langdurige (zo niet levenslange) follow-up plaatsvindt van kinderen met ernstig THL.”

Königs voerde zijn onderzoek uit in nauwe samenwerking met het VU Medisch Centrum, AMC, Erasmus Medisch Centrum en meerdere revalidatiecentra.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE