Erik Scherder

Erik Scherder - 200x200Als hoofd van de afdeling Klinische Neuropsychologie doe ik veel onderzoek naar de invloed van bewegen op het brein. Gaan onze hersenen ook beter werken als we meer bewegen? Bij mensen – jong en oud – die lui zijn geworden, blijkt dat inderdaad het geval.

Als zij weer gaan bewegen, dan verbeteren vooral de ‘executieve functies’ van onze hersenen: het vermogen tot initiatief nemen, zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie. Allemaal functies die we nodig hebben om zelfstandig te functioneren. We weten nog niet of bewegen ook het geheugen en andere verstandelijke vermogens bij mensen met dementie verbetert. Wat we wel weten is hoe slecht het is voor mensen met een dementie om niet te bewegen, zowel voor hun lichamelijke als hun mentale fitheid.

Aan het begin van mijn loopbaan werkte ik bij de Valeriuskliniek hier in Amsterdam. Ik leerde er wat wel en wat niet werkte op psychiatrisch en psychologisch vlak. En belangrijker nog: ik leerde dat er altijd kansen zijn, zelfs bij nauwelijks nog te behandelen patiënten. Dat optimisme komt voort uit liefde voor het brein én voor de patiënt. Daarom voel ik me ook zo op mijn plek op de werkvloer; werken in het lab is ook prachtig, maar onderzoek is voor mij pas echt waardevol als het patiëntgericht is.
Van jonge mensen met een erg letsel tot senioren met een infarct: ik wil er samen met hen het beste van maken, hen perspectief bieden op basis van de beschikbare mogelijkheden.  

De voorbije decennia is heel veel vooruitgang geboekt in het begrijpen van de hersenen als functioneel systeem. Die nieuwe inzichten leiden ook tot nieuwe, effectieve behandelmethoden. Ook bemoedigend is dat veel verpleeghuizen zijn gaan academiseren en dat die professionaliseringsslag leidt tot het beter benutten van data.
Tegelijkertijd wil ik er alles aan blijven doen om de patiëntgerichtheid naar een hoger plan te tillen - in verpleeghuizen, revalidatiecentra, op kraamafdelingen of waar dan ook.

In het verlengde hiervan: nu we officieel 'Gedrags- en Bewegingswetenschappen' heten, zullen studenten die graag hun hersens uit de mouwen willen steken ons hopelijk beter weten te vinden. Er is namelijk nog heel veel onderzoekswerk aan de winkel.