Conferentie

 

NB: zie voor informatie over conferenties die in het kader The Good Professional georganiseerd zijn  de rubriek 'Past conferences'