Profielblad

De ruwe scores van een kind op de subschalen en op de totale schaal van de KID-N kunnen worden ingetekend op een profielblad. Op basis van deze gegevens kan men een indruk krijgen van de relatief sterke en zwakke kanten van een kind.
Hiertoe wordt in de meest linkse kolom van het profielblad de totale ruwe score van het kind aangegeven; in de volgende kolommen wordt de ruwe score per subschaal ingetekend. Een horizontale lijn door de totaalscore geeft de gemiddelde ontwikkelingsleeftijd aan. De ontwikkelingsleeftijd op de subschalen kan aanmerkelijk afwijken van deze gemiddelde score. Pas aan een verschil van meer dan twee maanden met de gemiddelde ontwikkelingsleeftijd wordt betekenis toegekend. Dergelijke afwijkende scores geven relatief sterke of zwakke punten van het kind aan en geven mogelijke aanknopingspunten voor de benadering van het kind.

Contactpersonen: Ineke Loots en Marja Schneider