Ontwikkelingsvolgorde

Toelichting bij de ontwikkelingsvolgorde

In deze tabellen wordt het normgemiddelde weergegeven van de leeftijd waarop voor de kinderen uit de aangevulde normsteekproef het item positief werd gescoord (met een A of een B).

Sommige items maken deel uit van meer dan één subschaal. Met een letter vóór de ontwikkelingsleeftijd is weergegeven tot welke subschaal het item nog meer behoort, S= sociaal, T= taal en C= cognitie.