Normtabellen

Toelichting bij normtabellen

In de tabellen zijn aantallen positief gescoorde items weergegeven. Hiermee wordt bedoeld het aantal items met score A of B. De tabellen geven de normen voor de totaalscore (aantal positief gescoorde items voor de hele schaal) en voor de subschalen. De getallen achter het cijfer 100 geven het normgemiddelde weer voor iedere leeftijdsgroep. De getallen achter de cijfers 84 en 68 geven aan dat het kind respectievelijk één of twee standaarddeviaties lager scoort dan het normgemiddelde. Bij het beoordelen van de score van het kind wordt gekeken in welk gebied de score ligt. Er worden drie gevallen onderscheiden:

  1. De ruwe score ligt boven de bij 84 vermelde score; in dit geval is er sprake van een normale ontwikkeling.
  2. De ruwe score ligt tussen de normscore bij 84 en de normscore bij 68 (dat wil zeggen tussen één en twee standaarddeviaties onder het gemiddelde); in dit geval moet men attent zijn op de mogelijkheid van een vertraagde ontwikkeling.
  3. De ruwe score ligt onder de normscore bij 68 (meer dan twee standaarddeviaties onder het gemiddelde); deze score geeft een duidelijke indicatie voor een vertraagde ontwikkeling.

totale ontwikkeling

 leeftijd in maanden
 1234567891011121314
1001738587796114131147163178192206219231
  84--1636557492109125141156170184197209
  68----1433516986103119134148161174186


cognitieve ontwikkeling

 leeftijd in maanden
 1234567891011121314
10048131722252932353841434547
  84--381216202427303336384042
  68----3711151922252831333537


motorische ontwikkeling

 leeftijd in maanden
 1234567891011121314
10029152127333844495459636872
  84----71319253035414650556064
  68------511162227333842475156


taalontwikkeling

 leeftijd in maanden
 1234567891011121314
1005791214161921232628303335
  84--35710121417192124262831
  68----13581012151719222426


ontwikkeling van de zelfredzaamheid

 leeftijd in maanden
 1234567891011121314
1002581114172022252729313335
  84--14710131618212325272931
  68------3691214171921232527

 
sociale ontwikkeling

 leeftijd in maanden
 1234567891011121314
10059131620242730333639424447
  84--371115182125283134363941
  68----259131619222528313336


Contactpersonen: Ineke Loots en Marja Schneider