KID-N

De KID-N is de Nederlandse versie van de KIDS ((Kent Infant Development Scale), een ontwikkelingsschaal voor kinderen, in Amerika ontwikkeld door Prof. Jeanette Reuter van Kent University in Ohio. Een ontwikkelingsschaal geeft een beeld van de ontwikkeling van jonge kinderen op verschillende terreinen, zoals sociaal gedrag, zelfredzaamheid en motoriek. De schaal levert voor deze gebieden scores op waarmee de ontwikkeling van een kind kan worden bekeken in vergelijking met de gemiddelde ontwikkeling van kinderen met die leeftijd.

Zowel de KIDS als de KID-N is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 15 maanden en (bij kinderen met beperkingen) een chronologische leeftijd tot ongeveer acht jaar. De schaal is gebaseerd op de aanname dat jonge kinderen in beginsel een soortgelijke ontwikkeling doorlopen en daarbij, in een vrijwel vaste volgorde, steeds meer gedragingen gaan vertonen. De KIDS levert een score voor de totale ontwikkeling en scores op de deelgebieden cognitie, motoriek, taal zelfredzaamheid en sociale ontwikkeling.

Op deze website zijn de vernieuwde Nederlandse normen op basis van de aangevulde normeringssteekproef te vinden. Voor uitgebreide informatie over de interpretatie van de resultaten en nadere gegevens over de validiteit en betrouwbaarheid van de KID-N verwijzen wij u naar de bij Swets verschenen handleiding bij de KID-N; hier is ook de oorspronkelijke Nederlandse normering van de schaal te vinden (Schneider, Loots & Reuter, 1990). Het testmateriaal en het computerscoringsprogramma zijn verkrijgbaar bij Harcourt test publishers.

Contactpersonen: inekeloots@gmail.com ; mj.schneider@telfort.nl

Contactpersoon vanuit de VU is afdelingshoofd Ontwikkelingspedagogiek Carlo Schuengel.