Academische Werkplaats Kindermishandeling

Samenwerkingspartners

De afdeling Ontwikkelingspedagogiek van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC: samenwerkingsproject van Jeugdriagg Noord Holland Zuid en OCK het Spalier) zijn kernpartners binnen de Academische Werkplaats Kindermishandeling. Samen met jeugdzorg-, gezondheidszorg- en justitiële instellingen (Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming) en met de gemeenten in Zuid Kennemerland zijn zij een samenwerkingsverband aangegaan om versnelling en verbetering in de aanpak na kindermishandeling te bereiken.

Samenwerkingspartner in de ontwikkeling van een integrale opleiding voor behandelaren, de opleidingsmodules, masterclasses en trainingen is Fier Fryslân (expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties).

VU_logo             Fier!Fryslan_logo

Kinder_traumacentrum_logo AWK_logo
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl