Academische Werkplaats Kindermishandeling

Onderzoek in het nieuws

20 februari 2014 - Promotie Mathilde Overbeek - Intervention for children exposed to interparental violence

Mathilde Overbeek onderzocht interventies voor kinderen die geweld tussen hun ouders of verzorgers meemaakten. Zij verdedigt haar proefschrift op 20 februari 2014 om 11u45 in de Aula van de Vrije Universiteit, Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Lees hiermeer.

13 december 2013-Afscheidsrede Francien Lamers-Winkelman en inaugurele rede Catrin Finkenauer

Op 13 december vindt een dubbeloratie plaats vanwege het afscheid van prof. dr. Francien Lamers-Winkelman en de aanvaarding van de leerstoel ‘Kindermishandeling en interpersoonlijke relaties’ door prof. dr. Catrin Finkenauer. Een uitnodiging voor deze bijzondere dag vindt u hier

15 -18 september 2013 - ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Ivanka van Delft, promovendus bij de AWK, heeft een presentatie gegeven op het ISPCAN congres in Dublin. Dit internationale congres staat in het teken van onderzoek en behandeling op het vlak van trauma na kindermishandeling en verwaarlozing. De titel van Ivanka’s presentatie was ‘Child maltreatment and social connectedness among youth: links with depression’. Ivanka heeft de relatie onderzocht tussen kindermishandeling en depressie bij vrouwen die als jongere in een justitiële jeugdinrichting hadden gezeten. Uit haar onderzoek kwam dat 85,5% van deze vrouwen als kind was mishandeld. Bovendien hadden zij vaak meerdere vormen van kindermishandeling meegemaakt. De verschillende soorten kindermishandeling waren echter geen voorspeller voor depressieve klachten nu deze vrouwen volwassen waren. Voor deze vrouwen bleek het hebben van een baan hen te beschermen tegen depressie. Interessant was ook dat het hebben van een relatie niet samenhing met depressie , maar dat de kwaliteit van deze relatie een belangrijk verschil maakte: vrouwen met een goede relatie hadden minder depressieve klachten. De slides van deze presentatie kunt u hier bekijken. Neem een kijkje op de website van de ISPCAN voor meer presentaties.

12 september 2013 - Serie LINC colloquia van start gegaan

Op 12 september 2013 heeft Prof. dr. Christian Keysers tijdens het eerste LINC colloquium een lezing gegeven getiteld: "The Empathic Brain". Linc staat voor het ‘Leiden Amsterdam Interdisciplinary Network Child Abuse and Neglect’, een samenwerkingsverband waarin de AWK participeert.

7 mei 2013 - Symposium Taking it to the streets
Catrin
Zelfbeheersing, trauma en huiselijk geweld: Wat hebben deze onderwerpen met elkaar te maken? Zeer veel volgens Catrin Finkenauer, hoogleraar Kindermishandeling en Interpersoonlijke Relaties en lid van de AWK. Op een symposium over onderzoek naar zelfbeheersing op 7 mei jl. belichtte zij de rol van zelfbeheersing bij trauma. Voorlopige resultaten, van onder andere de onderzoeken die in het kader van de AWK zijn uitgevoerd, laten zien dat een meer chaotisch huishouden en meer PTSS bij ouders die huiselijk geweld hebben meegemaakt of wiens kinderen seksueel misbruikt zijn samenhangt met een lagere zelfbeheersing. Een lagere zelfbeheersing van ouders hangt verder samen met meer negatief, inconsistent en hardhandig opvoedgedrag. Kinderen die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld laten een lager niveau van zelfbeheersing zien dan leeftijdsgenoten die geen huiselijk geweld hebben meegemaakt. Deze resultaten hebben belangrijke implicaties voor behandeling bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Catrin Finkenauer