Academische Werkplaats Kindermishandeling

Onderzoek AWK

Behandeling van kinderen die slachtoffer of getuige zijn geweest van geweld is van groot belang. Hierbij moet een behandelmethode worden ingezet die past bij wat het kind heeft meegemaakt en bewezen effectief is. Het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum (KJTC) te Haarlem en Friesland behandelen met de HORIZON-methodiek. De HORIZON kent twee varianten, namelijk: De HORIZON voor seksueel misbruikte kinderen en HORIZON voor kinderen die slachtoffer of getuige zijn geweest van huiselijk geweld.

De HORIZON methoden bestaan uit groepsbehandeling voor de slachtoffers en parallelgroepen voor hun verzorgende ouder(s). Deze methoden worden al vele jaren, op verschillende plaatsen in Nederland, in de praktijk toegepast en leiden tot positieve resultaten. De HORIZON methodiek voor seksueel misbruikte kinderen is door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) reeds “in theorie effectief” verklaard, echter nog niet “in praktijk effectief”. Ook is de HORIZON methodiek voor kinderen die slachtoffer of getuige zijn geweest van huiselijk geweld nog niet uitgebreid op
effectiviteit getoetst.

In een samenwerkingsverband tussen de afdeling Ontwikkelingspedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam, het KJTC Haarlem en Fier Friesland wordt nu de effectiviteit van de HORIZON-methodiek in kaart gebracht. Hierin staat centraal waarom en hoe ouder-componenten een bijdrage leveren aan behandelingen voor kinderen.

Een andere lijn van onderzoek zal de effecten van seksueel misbruik bij kinderen op het gezin in kaart brengen. Deze inzichten zullen bijdragen aan een meer effectieve en doelgerichte begeleiding en behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik en het gezin waarin zij opgroeien.

Spiegelhier afbeelding plaatsen