Academisce Werkplaats Kindermishandeling

Huidige stand van zaken

Behandelstudies
Voor het uitvoeren van de verschillende onderzoeken zijn 3 promovendi en een post-doc aangesteld. Zij worden ondersteund door drie onderzoeksassistenten. De promovendi hebben deelaanstellingen en werken gedeeltelijk bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem en gedeeltelijk bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

In samenwerking met de behandelaren van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem zijn onderzoeksprotocollen ontwikkeld, waardoor deze direct aansluiten bij vraagstellingen die voor de praktijk relevant zijn. Er is een levendige en intensieve dialoog ontstaan tussen onderzoekers en behandelaren.

De studies naar de behandeling van kinderen met de Horizonmethodiek zijn in 2012 van start gegaan bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) in Haarlem. Dit zijn twee randomized clinical trials (RCT’s).

De twee RCT’s zijn geregistreerd in het Nederlands Trial Register: Horizon na seksueel misbruik en Horizon na ruzie en geweld in het gezin. 

De studies bevinden zich in de inclusiefase, wat betekent dat er momenteel data wordt verzameld. Wij zijn verheugd dat steeds meer behandelcentra betrokken zijn bij de onderzoeken, te weten Fier Fryslan, GGZ Rivierduinen, Accare Zwolle, Rubicon Jeugdzorg en De Rading.

Nieuwe studies
Als aanvulling op het originele onderzoeksplan, is een onderzoekslijn ontwikkeld naar de rol van zelfcontrole bij traumabehandeling. Deze lijn sluit aan bij de effectiviteitstudies binnen de AWK en past in een bredere onderzoekslijn naar zelfcontrole als regulerend mechanisme in relaties binnen de Vrije Universiteit. De HORIZON voor kinderen die huiselijk geweld en seksueel misbruik hebben meegemaakt, bevat elementen die zelfcontrole bij ouders en kinderen bevorderen. Deze onderzoekslijn tracht deze elementen in kaart te brengen en te onderzoeken hoe de HORIZON kan helpen zelfcontrole, en daarmee het individuele en sociale functioneren van ouders en kinderen, te verbeteren.

Momenteel wordt het volgende nieuwe project uitgewerkt

  • Het vergelijken van gezinnen die huiselijk geweld hebben meegemaakt met gezinnen die dat niet hebben meegemaakt.

Meedoen?
Mocht u en uw kind(eren) interesse hebben in deelname aan een van onze onderzoeken, of wilt u als professional van een behandelcentrum meer weten over het mee doen aan onderzoek dan vindt u hier onze contactgegevens.

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar alle betrokken gezinnen en behandelcentra. Zonder jullie is het onderzoek niet mogelijk!