Academische Werkplaats Kindermishandeling

Deelstudies

Het effectiviteitsonderzoek naar de HORIZON Methodiek bestaat uit de volgende deelonderzoeken


Seksueel misbruik en gezinsrelaties
Child sexual abuse and family relations

In dit deelonderzoek wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van seksueel misbruik voor gezinsrelaties. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de ouder-kind relatie en de kwaliteit van de relatie tussen ouders. Daarnaast wordt in dit project gekeken naar de werking van de HORIZON methodiek en de effectiviteit van het component waarin het kind het traumaverhaal deelt met de ouders.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door: Ivanka van Delft, Catrin Finkenauer, Francien Lamers-Winkelman, Clasien de Schipper en Carlo Schuengel.

Lees meer over dit onderzoek


Onderzoek HORIZON huiselijk geweld: parallelgroepen ouders
The effects of parental components in a trauma-focused cognitive behavioral based therapy for children exposed to interparental violence

In dit deelonderzoek zal worden onderzocht wat het effect is van twee componenten voor de ouderbegeleiding binnen de HORIZON methodiek Ruzie en Geweld in het Gezin op de traumaverwerking bij de kinderen binnen een randomized clinical trial (RCT). Daarnaast wordt onderzocht of eventuele effecten uitgelegd kunnen worden door 1) veranderingen in emotionele, fysiologische, cognitieve of gedrag reacties van de kinderen op het meegemaakte geweld, en 2) veranderingen in het gedrag van de ouders, en 3) veranderingen in de ouder-kind relatie.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door: Margreet Visser, Machteld Telman, Catrin Finkenauer, Francien Lamers-Winkelman, Clasien de Schipper en Carlo Schuengel.

Lees meer over dit onderzoek


Onderzoek HORIZON naar de rol van zelfcontrole
In dit deelonderzoek zal worden onderzocht welke componenten van de HORIZON methode effectief zijn, waarbij in het bijzonder aandacht besteed zal worden aan de rol van zelfcontrole binnen gezinnen waar kinderen te maken hebben gehad met kindermishandeling (huiselijk geweld en seksueel misbruik).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door: Kim Schoemaker, Catrin Finkenauer, Francien Lamers-Winkelman, Clasien de Schipper en Carlo Schuengel.

Lees meer over dit onderzoek 

Bescherming