Academische Werkplaats Kindermishandeling

Contact

Meer informatie over het onderzoek

Hoofd contactpersonen:

Catrin Finkenauer
Hoogleraar
c.finkenauer@vu.nl 

Kim Schoemaker
Post-doc onderzoeker
k.schoemaker@vu.nl

Leden onderzoeksteam:

Clasien de Schipper
Universitair docent
j.c.de.schipper@vu.nl

Deelstudie Seksueel Misbruik:
Ivanka van Delft
Promovendus
i.van.delft@vu.nl

Deelstudie Huiselijk Geweld:
Machteld Telman
Promovendus
m.d.telman@vu.nl

Margreet Visser
Promovendus
m.m.visser@vu.nl

Onderzoeksassistenten:
Karlijn Balm
k.e.balm@vu.nl

Annelies de Kruijff

Rosalie van den Eijnden

Aanschaf Horizonmethode HORIZON 
SWP Uitgeverij, Amsterdam
Tel. 020-3307200


Meer informatie over de HORIZON methode

- Nederlands JeugdInstituut
- Horizonmethodiek
- De behandeling van slachtoffers van huiselijk geweld


Trainingen in HORIZON methode
Irene Martens
imartens@kjtc.nl
Tel. 023-5127777