Academische Werkplaats Kindermishandeling

Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling

 

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDC-K) heeft als doel een passende oplossing voor het kind en het gezin te organiseren. Tot nu toe werd hulpverlening vaak door de zogenoemde “keten” georganiseerd waar kinderen en gezinnen door iedere instelling apart werden behandeld en van de ene organisatie aan de volgende werden overgedragen. De keten leidde vaak tot dubbel of inefficiënt werk, lange doorlooptijden (gemiddeld 9 maanden in plaats van de 42 dagen die worden nagestreefd) en in het ergste geval tot “het verdwijnen van kinderen en gezinnen” omdat één verantwoordelijke voor het gehele traject ontbrak.

In het MDC-K werken justitie, (jeugd)zorg en de medische sector samen om in de meest ernstige situaties van kindermishandeling een snelle, kind- en gezinsgerichte aanpak te waarborgen.
Dit doet het MDC-K voorlopig door middel van een wekelijks overleg, waarin de gezinnen besproken worden. Op deze manier wordt er één plan van aanpak gemaakt, weten de organisaties van elkaar waar ze mee bezig zijn, zijn de verantwoordelijkheden duidelijker en vindt er gemakkelijker informatieoverdracht plaats.

Het MDC-K heeft uiteindelijk de ambitie samen te gaan werken vanuit één kindvriendelijk gebouw waardoor de aanpak ook letterlijk rondom het kind georganiseerd kan worden. Alle casussen kunnen dan dagelijks door een multidisciplinair, intersectoraal team besproken worden en direct worden aangepakt. Het kind hoeft voor forensisch interview, medisch onderzoek en psychologisch onderzoek maar naar één plek en hoeft het verhaal niet steeds opnieuw te vertellen.

De MDC-K ’s in Zuid Kennemerland en Friesland dienen als ‘proeftuin’ voor ontwikkelingen in Nederland. De AWK zal hun ontwikkeling monitoren en onderzoeken.

Meer informatie over de werkwijze van Multidisciplinaire centra Kindermishandeling

MDCK_logo