Academische Werkplaats Kindermishandeling

Contact voor cliënten MDC-K


Voor meer informatie

Janet van Bavel 
jvbavel@jeugdriagg.nl
tel. 023-5127777


Voor meldingen

Advies- & Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
website: www.amk-nederland.nl
tel. 0900- 1231230


Voor advies bij (vermoedens van) huiselijk geweld

Steunpunten Huiselijk Geweld
website: www.huiselijkgeweld.nl
tel. 0900-1262626

MDCK_logo