Academische Werkplaats Kindermishandeling

Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK)

  • Oriënteert zich op alle vormen van kindermishandeling: misbruik, mishandeling en verwaarlozing in de leefomgeving van kinderen en jongeren. Ook richt het LOCK zich op eergerelateerd geweld loverboyproblematiek, genitale verminking, buitenlandse mensenhandel, misbruik en grensoverschrijdend gedrag op scholen en internaten, etc.
  • ontwikkelt een gedifferentieerd aanbod van opleidingen, masterclasses, trainingen, voorlichting en deskundigheidsbevordering op het gebied van kindermishandeling.
  • biedt opleidingen, trainingen en cursussen die abuse-focused, trauma-focused, safety-focused en systeemgericht zijn.
  • werkt met opleiders, trainers en voorlichters die in de praktijk ervaring hebben opgedaan met de aanpak en behandeling van en de hulpverlening bij de gevolgen van kindermishandeling.  

Voor het uitgebreide scholingsaanbod van het LOCK verwijzen wij u naar de geheel vernieuwde website.

     

Nieuw: Component-logo-LOCK