Academische Werkplaats Kindermishandeling

Het LOCK in het nieuws

Zie voor meer informatie over AWK, MDCK en het LOCK het recent verschenen artikel in het Tijdschrift Kindermishandeling.

 

Stop_hand

 

 

 

 

 

 

 LOK_logo