Academische Werkplaats Kindermishandeling

Huidige stand van zaken LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) is eind 2011 opgezet door het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem (KJTC) en Fier Fryslân, expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Medio 2012 is de Vrije Universiteit (VU), afdeling Clinical Child and Family Studies, toegetreden als samenwerkingspartner.

In 2013 heeft het LOCK twee coördinatoren kunnen verwelkomen, Margreet Timmer en Marianne Volaart, die zich bezig houden met het reilen en zeilen van alle opleidingen en activiteiten van het LOCK.

Vanaf de start houdt het LOCK zich bezig met het bieden van oplossingen in het tot dusver beperkte scholingsaanbod op het gebied van een integrale en systeemgerichte aanpak van kindermishandeling. Zo worden er opleidingen aangeboden op het vlak van intersectorale aanpak Kindermishandeling, de meldcode en gespreksvoering over kindermishandeling, diagnostiek, diverse methodiekopleidingen, verdiepingscursussen en preventie van secundaire traumatisering. Het aanbod wordt op grond van wat nodig is en de maatschappelijke vraag voortdurend uitgebreid. Informatie over het LOCK en het trainingsaanbod is te vinden op www.landelijkopleidingscentrumkindermishandeling.nl.
 
Het LOCK heeft op de Week voor de Kinderen Veilig in november 2013 een middagsymposium georganiseerd. Een impressie kunt u hier bekijken. Het LOCK was deze week tevens aanwezig bij de Lancering van de Jongeren Taskforce, en het minisymposium van het MDCK Leeuwarden. Zij gaf verder een workshop praten met kinderen in Assen, een studiedag over de vechtscheidingen methodiek Kinderen uit de Knel , woonde de lancering van de Kinderadviesraad van Amalia kinderziekenhuis (Radboud MC) bij, de Dag van de Rechten van het kind door de Kinderombudsman en presenteerde tot slot op de Nascholingsdag van de Landelijke Vereniging aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

Komende tijd zal het LOCK zich focussen op de derde intersectorale opleiding aanpak kindermishandeling die in maart 2014 van start gaat. Het meest actuele nieuws over de geplande activiteiten van het LOCK kunt u volgen op Twitter en Facebook.

De ontwikkeling van het LOCK wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting de Coen Hoeve en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.

Voor meer informatie over het LOCK kunt u mailen naar info@hetlock.nl

Verwaarloosd

LOK_logo