Academische Werkplaats Kindermishandeling

Basisopleiding Aanpak van Kindermishandeling LOCK

Het is onze gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling de zorg en aandacht te geven die ze verdienen. Dit vraagt om visie op de complexiteit van de problematiek, brede kennis, lef en de juiste professionele attitude om daadkrachtig op te treden. Effectieve interventies door beroepskrachten zijn essentieel om kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en om hulp te bieden bij (de gevolgen van) dit geweld.

De intersectorale Basisopleiding Kindermishandeling is ontwikkeld omdat deze visie, kennis en vaardigheden te weinig worden gevoed en gevormd in de huidige (wetenschappelijke) beroepsopleidingen.

De deelnemers en de kaders in de opleidingsdagen zijn afkomstig uit de verschillende hoeken van de ‘wrapped around care’: hulpverlening, justitie, de medische tak en de jeugdbescherming. De theoretische kaders (college en literatuur) richten zich onder andere op de effecten van kindermishandeling op korte en lange termijn voor het kind, kindermishandeling als probleem van het (gezins)systeem, de samenwerking rond kindermishandeling in Nederland en multidisciplinaire informatieverzameling.

LOK_logo
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl