Academische Werkplaats Kindermishandeling

In Nederland zijn jaarlijks meer dan 118.000 kinderen slachtoffer of getuige van geweld. Dit geweld heeft grote gevolgen voor het kind en zijn gezin, niet alleen op korte termijn (pijn, angst, nachtmerries) maar ook op de lange termijn.

De afgelopen jaren is onze kennis over kindermishandeling vergroot. Er blijven echter knelpunten bestaan. Zo krijgen slachtoffers vaak met veel verschillende organisaties te maken. Deze organisaties communiceren niet (altijd) goed, waardoor slachtoffers steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen. Ook is van behandelmethoden niet bekend wat wel en niet werkt. En is er onvoldoende kennis over kindermishandeling onder behandelaren en deskundigen.
 
Om slachtoffers beter te helpen en de hulpverlening effectiever te maken, moeten deze knelpunten worden opgelost. Dit is het doel van de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK). De aanpak van de AWK is drieledig. Het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDC-K) brengt organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling bij elkaar. Zo wordt de communicatie tussen deze organisaties vergroot, wat zorgt voor een beter en sneller verloop van de hulpverlening. Wetenschappelijk onderzoek brengt de werkzame elementen van behandelingen in kaart. En een landelijk opleidingscentrum (LOCK) biedt behandelaren en deskundigen (HBO en WO) een breed en samenhangend opleidingsaanbod rondom kindermishandeling.

Nieuw: Component-logo-LOCK