Academische Werkplaats Kindermishandeling

Media en archief

Nieuwsbrief

 • AWK Nieuws nr.1
  De eerste editie van AWK Nieuws met daarin o.a. een interview met emeritus hoogleraar Francien Lamers-Winkelman

Kranten en bladen

 • Artikel in Trouw
  Justine van Lawick en Margreet Visser over de groepsbehandeling na complexe echtscheidingen

Vakbladen

Radio en TV

 • Pauw en Witteman
  Richard Korver en Margreet Visser over de Amsterdamse Zedenzaak

 • Spraakmakende zaken
  Margreet Visser over kindermishandeling en verwaarlozing

 • De Vijfde Dag
  Margreet Visser over de vraag of plegers van seksueel misbruik een tweede kans verdienen

 • Klokhuis
  Margreet Visser en Francien Lamers-Winkelman werkten mee aan de serie over Kindermishandeling

 

Archief

 • 20 februari 2014 - Promotie Mathilde Overbeek - Intervention for children exposed to interparental violence
  Mathilde Overbeek onderzocht interventies voor kinderen die geweld tussen hun ouders of verzorgers meemaakten.
  Lees hier meer.

 • 13 december 2013 - Afscheidsrede Francien Lamers-Winkelman en inaugurele rede Catrin Finkenauer
  Op 13 december 2013 ging hoogleraar Francien Lamers-Winkelman met emiraat. Lees haar afscheidsrede.
  Daarnaast verwelkomden wij hoogleraar Catrin Finkenauer. Lees de volledige tekst van haar oratie.

 • 21 november 2013 - Middagsymposium Week van de Kinderen Veilig
  In het kader van “De week van de kinderen veilig”, een initiatief van het Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, hebben het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDC-K), de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK) en het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK)  op 21 november 2013 een middag symposium georganiseerd. Het thema was ‘De aanpak van kindermishandeling; Wetenschappelijke inzichten en behandeling' .  Diverse lezingen werden gegeven door experts op het gebied van onderzoek en behandeling na kindermishandeling. Het symposium was zeer goed bezocht  door 180 professionals en werd afgesloten met een geslaagde netwerkborrel. Kijkt u voor een sfeerimpressie hier.
 • Samenwerking Leiden Amsterdam Interdisciplinairy Network Child Abuse and Neglect (LINC)
  September 2013 - De AWK is een samenwerking aangegaan met de Universiteit Leiden binnen het Leiden Amsterdam Interdisciplinairy Network Child Abuse and Neglect (LINC). Dit is een netwerk van experts op het vlak van kindermishandeling waarbij meerdere disciplines bij elkaar komen. Het doel van LINC is bruggen te slaan tussen professionals en wetenschappers door uitwisseling van kennis te bevorderen en discussies omtrent kindermishandeling te stimuleren.

 • Persbericht Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling
  ‘Mishandelde kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben’ 
  8 juli 2013 - Mishandelde en verwaarloosde kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Dat constateren Fier Fryslân en Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem. Professionals worden in hun opleidingen onvoldoende geschoold op het gebied van kindermishandeling. Fier en het KJTC starten daarom, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, een Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) met geaccrediteerde opleidingen, masterclasses, trainingen, cursussen, voorlichting en deskundigheidsbevordering op het gebied van Kindermishandeling.

  Lees het gehele persbericht

 • Symposium Taking it to the streets
  Zelfbeheersing, trauma en huiselijk geweld: Wat hebben deze onderwerpen met elkaar te maken? Zeer veel volgens Catrin Finkenauer, hoogleraar Kindermishandeling en Interpersoonlijke Relaties en lid van de AWK. Op een symposium over onderzoek naar zelfbeheersing op 7 mei jl. belichtte zij de rol van zelfbeheersing bij trauma. Voorlopige resultaten, van onder andere de onderzoeken die in het kader van de AWK zijn uitgevoerd, laten zien dat een meer chaotisch huishouden en meer PTSS bij ouders die huiselijk geweld hebben meegemaakt of wiens kinderen seksueel misbruikt zijn samenhangt met een lagere zelfbeheersing. Een lagere zelfbeheersing van ouders hangt verder samen met meer negatief, inconsistent en hardhandig opvoedgedrag. Kinderen die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld laten een lager niveau van zelfbeheersing zien dan leeftijdsgenoten die geen huiselijk geweld hebben meegemaakt. Deze resultaten hebben belangrijke implicaties voor behandeling bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Catrin Finkenauer.

 • “Storm en Spetters”: Een nieuwe vorm van hulp voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld
  Wetenschappers en hulpverleners hebben gezamenlijk een vorm van hulp ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Het getuige zijn van huiselijk geweld heeft bij kinderen effecten die in sterkte vergelijkbaar zijn met zelf mishandeld worden. Als gevolg daarvan hebben deze kinderen vaker emotionele en gedragsproblemen, zoals angst, depressie, agressief gedrag, slaapproblemen en gebrek aan zelfvertrouwen. Jeugdhulpverleners kunnen vanaf deze week het cursusprogramma ‘Storm en Spetters’ aan deze kinderen aanbieden om hen zo samen met hun ouders via spelletjes, liedjes en knutselen te helpen bij het verwerken van hun negatieve.
  Voor dit project werkten hulpverleners van GGZ-instellingen De Jutters, Dimence en Riagg Rijnmond samen met wetenschappers van de VU.

  Lees meer

 • MDC-K Friesland proeftuin beleidsontwikkeling aanpak kindermishandeling
  Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K Friesland) is officieel proeftuin ten behoeve van de landelijke beleidsontwikkeling met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling. De ministeries VWS en Veiligheid en Justitie hebben ZonMw gevraagd deze aanpak te volgen en te onderzoeken.

  Lees het volledige artikel