Academische Werkplaats Kindermishandeling

Contact voor professionals

Coordinator MDC-K Haarlem
Janet van Bavel
jvbavel@jeugdriagg.nl
tel. 023-5127777
Meer informatie over het onderzoek
Carlo Schuengel 
c.schuengel@vu.nl
Meer informatie over het LOCK 
Marianne Volaart 
mvolaart@hetlock.nl
Margreet Timmer 
mtimmer@hetlock.nl         
info@hetlock.nl
www.landelijkopleidingscentrumkindermishandeling.nl
https://twitter.com/hetlock
https://www.facebook.com/HetLOCK.nl 
Meer informatie over de HORIZON methode
- Nederlands JeugdInstituut
- Horizonmethodiek
- De behandeling van slachtoffers van huiselijk geweld
Aanschaf Horizonmethode
SWP Uitgeverij, Amsterdam
tel. 020-3307200