Academische Werkplaats Kindermishandeling

Contact voor cliënten

Meer informatie over de AWK
Janet van Bavel
jvbavel@jeugdriagg.nl
tel. 023-5127777
Voor advies bij (vermoedens van) huiselijk geweld
Steunpunten Huiselijk Geweld
www.huiselijkgeweld.nl
tel. 0900-1262626
Meer informatie over het onderzoek
Carlo Schuengel
c.schuengel@vu.nl
Voor behandelingen
Kinder- en Jeugdtraumacentrum
Zuiderhoutlaan 12
2012 PJ Haarlem
website kjtc 
tel: 023-5127777

    
Voor meldingen
Advies- & Meldpunt Kindermishandeling
www.vooreenveiligthuis.nl
tel. 0800-2000
Voor behandelingen
Fier Fryslân
Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden
info@fierfryslan.nl
www.fierfryslan.nl
tel: 058-2157084