Sectie Ontwikkelingspedagogiek

Kinderen voelen zich prettiger en functioneren geestelijk gezonder als ze goede relaties hebben met hun opvoeders en leeftijdsgenoten. Hoe dat werkt, is nog niet geheel bekend. Onze centrale missie is om een positieve bijdrage te leveren aan sociale relaties met kinderen, met name kinderen en gezinnen die in achterstandsposities verkeren, gestigmatiseerd en uitgestoten worden, te maken hebben met allerhande risicofactoren, en lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen of beperkingen ervaren. We dragen onder andere bij aan onderzoek en theorie omtrent opvoeding, gehechtheid, gezinsrelaties, zelf-regulatie, sociale cognities en het samenspel tussen individuele en omgevingsfactoren.

Ons werk is niet denkbaar zonder de partnerschap met partijen in het veld van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, en zorg voor mensen met beperkingen. Ons doel is om bouwstenen aan te leveren voor beter begrip van gezinsrelaties en betere hulpverlening en beleid om goede gezinsrelaties te bevorderen. Bij voorkeur beschrijven en verklaren onze projecten niet alleen, maar transformeren deze projecten ook de praktijk.

Generaties2
In het project Generaties2 (www.generaties2.nl) werken we samen met meer dan 2.000 gezinnen die hun ervaringen delen vanaf het prille begin van de zwangerschap van het eerste kind. Dit stelt ons in staat meer te leren over de veranderingen die het ouderschap met zich meebrengt, mede in relatie tot verwachtingen en gevoelens die ouders meenemen uit hun eigen opvoeding. We leren hierdoor over de wijze waarop ouders en kinderen op verschillende manieren invulling geven aan hun relatie, en de basis die deze relatie vormt voor ontplooiing en geestelijke gezondheid.