Sectie Onderwijskunde

Binnen Onderwijswetenschappen doet de subsectie Onderwijskunde vooral onderzoek naar de effecten van onderwijskundige interventies om de onderwijskunde van een stevige empirische basis te voorzien. Het onderzoek richt zich met name op hoger (universitair) onderwijs, en op voortgezet onderwijs, maar er zijn ook projecten op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs en primair onderwijs. Meer informatie is te vinden bij het onderzoeksprogramma Gepersonaliseerd Leren en Gedifferentieerd Doceren van LEARN!, waar de subsectie deel van uitmaakt.


empty

 [MM1]Link: http://learn.vu.nl/nl/onderzoek/gepersonaliseerd-leren-gedifferentieerd-doceren/index.aspx