Statistiek


   

Statistiek 1

Tijdens Statistiek 1 leren studenten een aantal belangrijke statische principes, waaronder herhaald steekproeftrekken, de standaardfout, betrouwbaarheidsintervallen, het toetsen van verschillen en samenhangen. Tijdens werkgroepen passen zij de opgedane kennis toe bij analyseren van  gegevens die zijn ontleend aan een door alle eerstejaars ingevulde enquête. Het te schrijven verslag is gericht aan het bestuur van de faculteit. Statistiek 1 beperkt zich tot analyse met twee variabelen.

 

Statistiek 2

Tijdens Statistiek 2 komen oplossingen aan bod voor problemen met meerdere verklarende variabelen. Onderwerpen zijn o.a. Anova, Multiple regressie en logistische regressie. Tijdens de werkgroepen wordt een complexere dataset geanalyseerd om een psychologische of pedagogische vraag te beantwoorden. Een voorbeeld van zo’n vraag is: Wat is de invloed van onder andere opvoeding, hechting, sociaal economische status op agressie tijdens de adolescentie? De digitale ondersteuning tijdens Statistiek 1 en 2 bestaat uit wekelijkse opgaven die worden aangeboden via MyStatLab. MyStatLab geeft feedback bij foute antwoorden en genereert op verzoek  nieuwe data bij een vraag. Ook wordt bij statistiek 2 wekelijks en diagnotische toets aangeboden.

 

Statistiek 3

Statistiek 3 geeft inzicht in nieuwere technieken waaronder Structurele Modellen,  Regressiemodellen waaronder Multi level modellen en Multivariate Variantie Analyse. Studenten kiezen een van de drie onderwerpen. Tijdens de computer practica wordt geoefend met het benantwoorden van psychologische en pedagogische aan de hand  diverse datasets.