Methodologie


  

Tijdens Methodologie 1, dat aan het begin van het academisch jaar van start gaat voeren studenten een klein zelfbedacht onderzoekje uit en rapporteren daarover. Tijdens de colleges wordt de methodologie besproken vanuit de gedachte dat minder en meer stringente onderzoeksopzetten, (casestudy, correlationeel onderzoek, experimenteel onderzoek) hun nut bewijzen in diverse fasen van onderzoek en theorievorming.