Meten & Diagnostiek


  

Meten & Diagnostiek 1

Wat is een test? Hoe onderzoek je de betrouwbaarheid van een test? Welke vormen van validiteit worden onderscheiden? Deze en andere vragen ontleend aan de klassieke testtheorie komen aan bod tijdens Meten & Diagnostiek 1. Daarnaast worden een aantal van de in Nederland veel gebruikte tests besproken. De digitale ondersteuning bestaat uit een aantal wekelijks vragen aangeboden via BlackBoard. Tijdens de werkgroepen wordt een test geconstrueerd op zijn betrouwbaarheid en validiteit onderzocht. De eindopdracht bestaat uit het schrijven van een handleiding. Zo maakten studenten eerder een test om het gebruik van diverse vormen van  emotieregulatie te meten en schreven daarvoor een handleiding.

Meten & Diagnostiek 2

Tijdens Meten & Diagnostiek 2 wordt de klassieke testtheorie herhaald, zij het technischer dan in eerste jaar en worden factoranalyse item responstheorie besproken. Tijdens de werkgroepen wordt geoefend met genoemde technieken. Het resultaat van deze technisch oefeningen wordt vervolgens gebruikt om betekenis te te geven aan een individuele casus waarover een verslag wordt geschreven.

 

Meten & Diagnostiek 3

Meten & Diagnostiek 3 is toegesneden op de te kiezen masteropleiding en wordt dan ook door verschillende  hoofdrichtingen verzorgd.