Onderwijs

 

 

 

Bij vrijwel alle vakken worden drie verschillende onderwijsvormen gebruikt:

  • Hoorcolleges waarin de stof wordt uitgelegd en toegelicht;
  • Digitale ondersteuning, bestaande uit bijvoorbeeld wekelijkse opgaven met feedback, of bijvoorbeeld links die verwijzen naar leerzame apps, of diagnostische toetsen waarmee de student kan nagaan hoever hij of zij is;
  • Werkgroepen waarin opdrachten worden gemaakt. 

 
Statistiek
Meten & Diagnostiek
Methodologie
Toetsing