Sectie Methode en Statistiek

De sectie Methoden verzorgt voor psychologie en pedagogiek aan de VU. het onderwijs in de methodologie, psychometrie en statistiek. Een van de uitgangspunten van dat onderwijs, is dat methoden en vakinhoud onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Methodologische,  psychometrische en statistische kennis is zinvol omdat deze leidt tot betere beheersing van een vakgebied. Omgekeerd ontlenen methodologische, psychometrische en statistische kennis hun betekenis aan het gebruik ervan. In het onderwijs van de Sectie Methoden worden methodologische kennis en principes aangeboden en worden met die kennis en principes inhoudelijke psychologische en pedagogische vragen beantwoord. Het eerste gebeurt hoofdzakelijk tijdens colleges en het tweede tijdens de werkgroepen die bij alle methodevakken worden aangeboden.
 
Een  tweede, verwant uitgangspunt van het methodeonderwijs, is dat professionele psychologen en pedagogen in staat moeten zijn om hun beweringen empirisch of theoretisch te rechtvaardigen en daar schriftelijk over moeten kunnen rapporteren. Of  zij nu uitspraken doen over een individu,  een gezin, een schoolklas, een bedrijf, of  meer algemeen over  baby’s, kleuters, adolescenten  of volwassenen, in alle gevallen  dienen zij hun uitspraken te rechtvaardigen en daarover te rapporteren. Vooral tijdens de werkgroepen bij de methodevakken maken de studenten dan ook schriftelijke opdrachten om deze belangrijke academische vaardigheden te oefenen.