Prof. dr. Lydia Krabbendam

Leren gebeurt in een sociale setting door interacties met leeftijdgenoten en docenten. Om goed te kunnen functioneren in sociale interacties gebruiken we allerlei vaardigheden, van het begrijpen van emoties en intenties tot het inschatten of iemand te vertrouwen is. Binnen het thema Sociale cognitie onderzoeken we deze vaardigheden. We zijn geïnteresseerd in fundamentele mechanismen van sociale cognitie – de manier waarop mensen denken over zichzelf en over de wereld om hen heen - en in de vraag hoe individuele verschillen in sociale cognitie samenhangen met welbevinden en succes op school. Binnen het  lopende onderzoek onderscheiden we drie pijlers:

  1. Vertrouwen in sociale interacties. We maken gebruik van de trust game en andere online paradigma’s om te onderzoeken hoe vertrouwen tussen mensen zich ontwikkelt. Met behulp van fmri onderzoeken  we welke hersengebieden daarbij betrokken zijn. Deelnemers aan dit onderzoek zijn zowel gezonde  adolescenten en jongvolwassenen als jongeren die een psychotische episode hebben meegemaakt. We werken samen met Amsterdam Neuroscience (Dick Veltman) en King’s College London (Sukhi Shergill).

  2. De invloed van cultuur op sociale cognitie. We onderzoeken de invloed van culturele oriëntaties (bijvoorbeeld  individualisme, collectivisme en eer) op verschillende sociaal-cognitieve processen. Daarbij richten we ons niet alleen op culturele oriëntatie als vaststaand gegeven, maar ook op cultuur als mindset die kan worden opgewekt door cues uit de sociale en fysieke omgeving. Behalve experimentele technieken gebruiken we ook antropologische methoden om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

  3. Individuele verschillen in sociale cognitie en de relatie met functioneren op school.
    Bij leerlingen op de basisschool , het voortgezet onderwijs en bij studenten op de universiteit onderzoeken we hoe individuele verschillen in theory-of-mind en empathie (bijvoorbeeld sekseverschillen) samenhangen met welbevinden op school en schoolprestaties. In sommige projecten onderzoeken we ook de interacties met andere leerlingen en met leerkrachten/docenten.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl