Sectie Onderwijsneurowetenschap


Wat is Onderwijsneurowetenschap?
Onderwijsneurowetenschap is de studie van leren en doceren in relatie tot de ontwikkeling van de hersenen en cognitie. Leren gebeurt een leven lang. Binnen onze sectie richten we ons vooral op kinderen in de basisschoolleeftijd, adolescenten en jongvolwassenen, de fasen waarin de meesten van ons formeel onderwijs krijgen. We houden ons bezig met de ‘normale’ leerontwikkeling, maar ook met de leerontwikkeling van individuen voor wie het leren door biologische, psychologische of sociale factoren een uitdaging is.

De afgelopen vijftien jaar is het brein een populair thema. Dat komt vooral omdat het brain imaging onderzoek een enorme vlucht heeft genomen. We kunnen op plaatjes en filmpjes zien wat er gebeurt in de hersenen. Resultaten uit deze onderzoeken zijn interessant voor de maatschappij, alhoewel de ervaring leert dat de stap van ‘hersenactiviteit naar onderwijsbeleid’ niet zomaar gezet kan worden. We hebben daarbij ook informatie nodig over de context waarin iemand leert. Denk bijvoorbeeld aan ouders, leraren, vrienden, en buurt: de sociale en culturele omgeving. De ontwikkeling van hersenen en cognitie staat niet op zichzelf, maar wordt beïnvloed door deze omgeving.

We streven er daarom naar om neurowetenschappelijke inzichten te verbinden met bevindingen uit de pedagogiek, de psychologie en zelfs de antropologie. Ons onderzoek is zowel fundamenteel als - indien het zich daarvoor leent - toepassingsgericht. Wij werken dan ook graag samen met scholen, educatieve partners, lerarenopleiders, onderwijsbegeleidingsdiensten en ouders. Zie hiervoor ook de website van het onderzoeksinstituut LEARN!.

De sectie Onderwijsneurowetenschap verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Pedagogische en Onderwijs Wetenschappen, en in de Research Masters Clinical and Developmental Psychopathology en Cognitive Neuropsychology. Het onderzoek bij de sectie Onderwijsneurowetenschap is verdeeld over vier thema’s: Sociale cognitie, Lezen en rekenen, Brein en leren, en Executieve functies.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl