Suïcide en suïcidepreventie       

Ad Kerkhof

Prof. Dr. Ad Kerkhof

Lopende onderzoeken: 

 • De Pitstop Suïcide studie: een onderzoek naar de effectiviteit van een door e-learning ondersteunde Train de Trainer implementatiemethode van de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag in de GGZ. (ZONMW)
 • Mental Health Online: een onderzoek naar de effectiviteit van e-learning modules voor zorg-adviesteams en leerkrachten in het middelbaar onderwijs, en in de jeugdgezondheidszorg, voor het onderkennen, bejegenen en verwijzen van suicidaliteit onder adolescenten. (ZONMW)
 • De VOZZ: Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging: ontwikkeling van een screeningslijst voor de onderkenning van suicidaliteit onder adolescenten. (ZONMW)
 • De GPS-studie: Gatekeepers in de preventie van suïcide. Een onderzoek naar de effectiviteit van gatekeepertraining in de onderkenning, bejegening en verwijzing van suicidaliteit. (ZONMW)
 • Online zelfhulp: verschillende interventiestudies naar online cognitieve gedragtherapie voor suicide-ideatie: In Amsterdam, Melbourne, Barcelona, Kopenhagen, en London. (ZONMW)
 • Toekomstgerichte training: Suïcidale patiënten van de Rembrandthof in Hilversum (ambulant enopgenomen) kregen een additionele behandeling gericht op realistische toekomstbeelden. EenRCT studie. (Open Ankh)
 • New Technologies in suicide prevention: Studies gericht op de toepassing van computers,internet en mobiele telefoons in suicidepreventie.
 • Ready to die? Ontwikkeling van een diagnostisch instrument voor doodswensen van ouderen: profilering van depressie, levensomstandigheden of klaar met leven. 
 • Stigma, hulpzoekgedrag en suïcide in Vlaanderen en Nederland: Een vergelijkende studie naar de houding t.o.v. van hulpzoekgedrag bij emotionele  problemen, stigma en zelfstigma, als determinanten voor in de regionale mortaliteit door suïcide. (Universiteiten van Leuven en Brussel i.s.m. de VU)
 • Suïcide in Suriname: Epidemiologisch onderzoek naar suïcides en suïcidepogingen in Suriname i.s.m. de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo en het Streekziekenhuis in Nickerie.
 • Treinsuïcides in Nederland. Onderzoeken naar de epidemiologie en preventie van suïcides op hetspoor. I.s.m. Pro Rail.

Toekomstplannen: 

 • Een subsidie indienen bij Horizons 2014 voor een onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van gatekeepers in de financiële sector in Europa ten einde de stijgende lijn in het aantal suïcides die te maken hebben met de economische recessie te pareren. 
 • Apps voor mobiele telefoons als buddy’s tegen suicide ontwikkelen. 

Kernpublicaties:

 • Kerkhof, AJFM, & Van Hemert, AM. (2013). Suicidepreventie: Richtlijnen voor tijdige en goed georganiseerde hulp. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 157, 38, 1822-1827.
 • Mishara, B. & Kerkhof AJFM (Eds.). New Technologies and Suicide Prevention. London, Palgrave MacMillan, 2013.
 • Spijker, B.A.J. van, Majo, C.M., Smit, F., Straten, A. van, & Kerkhof, A.J.F.M. (2012). Reducing suicidal ideation: Cost-effectiveness analysis of a randomized trial of unguided web-based self-help. Journal of Medical Internet Research, 14, 5, e14, 1-141 doi:10.2196/jmir.1966
 • Hemert, B. van, Kerkhof, A.J.F.M., De Keijser, J., Verwey, B. et al. (2012). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. (NVP, NIP, en V&VN). Utrecht: De Tijdstroom (322 pp).
 • Kerkhof, A.J.F.M. (2010). Stop Worrying: get your life back on track with CBT. Maidenhead:  McGraw – Hill / Open university Press