Motivatie en Internet interventies voor angst en depressie

U kunt zich nu aanmelden!

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zelfhulpbehandelingen via het internet effectief zijn. We weten echter nog niet goed wat de beste manier is om deze cursussen aan te bieden. Ook vragen wij ons af hoe we mensen het beste kunnen motiveren om deze cursussen succesvol af te ronden. In dit onderzoek bieden wij een zelfhulp Internet cursus op twee manieren aan. Het verschil zit in extra informatie over angst en depressie óf in motiverende opdrachten.

De internetcursus

De cursus, die ‘Alles Onder Controle’ heet, is ontwikkeld door medewerkers van de afdeling Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit. In deze cursus wordt informatie gegeven, maar worden vooral vaardigheden aangereikt waarmee u zelfstandig aan uw problemen kunt werken. De cursus duurt 6 weken en bestaat uit 6 lessen. Het uitvoeren van de cursus kost u in totaal ongeveer 12 uur: eenmaal per week een half uur, en op alle andere dagen ongeveer een kwartier. Voor het lezen en herlezen van de teksten (circa 40 pagina’s) wordt ongeveer 4 uur geschat.

Tijdens de cursusperiode krijgt u een coach toegewezen die u ondersteunt bij het doorlopen van de cursus. Ook geeft uw coach wekelijks feedback via de website.  

De twee groepen:

  1. Probleem oplossende therapie met extra informatie over angst en depressie
  2. Probleem oplossende therapie met motiverende opdrachten

Om vergelijkbare groepen te verkrijgen wordt op basis van loting bepaald op welke manier u de behandeling krijgt aangeboden, dit wordt ook wel randomisatie genoemd.

Het onderzoek

Bekend is dat beide cursussen  helpen bij het verminderen van angst- en somberheidklachten. We weten echter nog niet welke vorm het beste werkt. Dat is de vraag die we willen onderzoeken. De cursussen zullen in het najaar van 2015 van start gaan en duren ieder 6 weken. Als u besluit mee te doen aan het onderzoek wordt u op basis van loting ingedeeld in één van de twee groepen.

U kunt deelnemen aan dit onderzoek als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • Angst- en/of depressie klachten ervaart
  • Bereid bent om zelfstandig via het internet aan uw klachten te werken
  • Over voldoende leesvaardigheden beschikt (in het Nederlands)
  • Beschikt over een internetaansluiting en een email-adres

Wat gebeurt er met de gegevens?

Al uw gegevens worden anoniem verwerkt. De persoonsgegevens (naam, emailadres, telefoonnummer) die u aan ons heeft doorgegeven hebben wij nodig tijdens het onderzoek om u te kunnen benaderen. Deze gegevens worden echter in een afgesloten kast bewaard op de Vrije Universiteit en is alleen toegankelijk voor de hoofdonderzoekers (mevrouw dr. A. Kleiboer, mevrouw dr. T. Donker, dhr prof P. Cuijpers). Alle overige gegevens die wij van u krijgen (via de vragenlijsten) worden enkel onder een onderzoeksnummer opgeslagen en zullen niet herleidbaar zijn tot uw persoonsgegevens.

Direct na afloop van het gehele onderzoek worden alle namen en adressen vernietigd.

Wie zijn de onderzoekers?

De onderzoekers zijn werkzaam op de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam waarvan professor Pim Cuijpers het afdelingshoofd is.

Projectleider:
Dr A.M. Kleiboer

Aanmelding

Heeft u alle informatie gelezen en wil u meedoen aan het onderzoek?

Mail dan naar : romi.fpp@vu.nl

Dan ontvangt u van ons een e-mail met alle informatie op een rij en een toestemmingsformulier. Wanneer u wilt deelnemen aan het onderzoek dan verzoeken wij u het toestemmingsformulier te ondertekenen (voorzien van handtekening en naam) en aan ons terug te sturen. Wij hebben namelijk uw toestemming nodig om uw gegevens te mogen gebruiken. Daarna lichten wij u in over de verdere gang van zaken.

Vragen?
Indien u vragen heeft, kunt u die per mail stellen aan: romi.fpp@vu.nl