Moodbuster Light - een onderzoek naar een zelfhulpprogramma voor mensen met milde tot matige depressieve klachten

Het zelfhulpprogramma

Moodbuster Light is een behandeling via internet met behulp van een mobiele telefoon. Via internet worden verschillende zelfhulpbehandelingen aangeboden die ook via de telefoon toegankelijk zijn. Via uw telefoon houdt u dagelijks een aantal keer uw stemming bij. Deze informatie wordt bij de zelfhulpbehandeling gebruikt om die zoveel mogelijk op uw persoonlijke situatie aan te passen. Tijdens de behandeling ontvangt u tevens geautomatiseerde ondersteuning via Internet en via de mobiele telefoon. Een aantal deelnemers kan ook gebruik maken van de extra internet ondersteuning door een coach. De zelfhulpbehandeling bestaat uit informatie en (huiswerk)opdrachten. Moodbuster Light duurt 6 weken. Moodbuster Light start in augustus 2013. U bent circa 30 minuten per dag bezig met de cursus. De cursus is bedoeld voor iedereen die milde of matige somberheidklachten heeft.

Het onderzoek

De afdeling Klinische Psychologie onderzoekt hoe haalbaar en bruikbaar Mood Buster -Light is en hoe tevreden u bent over deze manier van hulp. U kunt deelnemen aan dit onderzoek als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • Beschikt over een internetaansluiting en een e-mail adres (minimaal pentium II 500 mhz computer, minimaal isdn 128K of liever ADSL of kabel)
  • Bereid bent om drie maal een vragenlijst in te vullen
  • Bereid bent om zelfhulpmaterialen door te werken