IyouVU: Onderzoek naar de relatie tussen smartphone gebruik, communicatiepatronen en stemming

Kent uw smartphone uw stemming?

Uw smartphone verzamelt heel veel data, zoals: sms- en belgedrag, wanneer en hoe u lang op internet zit, welke apps u gebruikt, of u in beweging bent, etc. In ons onderzoek gaan we na of uw stemming op basis van deze data is af te leiden.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken vierentwintig studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Voorwaarde voor deelname is dat u 18 jaar of ouder bent en dat u dagelijks gebruik maakt van een Android smartphone. Als beloning voor deelname ontvangt u een geldelijke vergoeding (van maximaal € 47,50).

Procedure van het onderzoek

In het onderzoek vragen wij u om zes weken lang gebruik te maken van twee programma's op uw mobiele smartphone en om drie keer een korte online vragenlijst over uw stemming in te vullen.

  • Het eerste programma stelt u vijf keer per dag drie korte vragen over uw stemming op dat moment, om 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 en 21:00 uur. U geeft bijvoorbeeld uw stemming dan een cijfer op een schaal van 1 tot 10. Dat kost per keer minder dan een minuut.

  • Van het tweede programma merkt u niets. Dit programma houdt automatisch bij hoe u uw telefoon gebruikt. Het programma kijkt onder andere naar uw internet gebruik, sms- en bel-data, de afstand die uw telefoon aflegt en de programma's die u gebruikt. Dit programma schendt uw privacy niet. Het programma is zo gemaakt dat niet is te achterhalen van wie gegevens afkomstig zijn. Het houdt bijvoorbeeld alleen bij hoe vaak u belt en wanneer, en niet met wie en wat u dan zegt. Dat is afgeschermd.

  • Tenslotte vragen wij u om vier keer een korte vragenlijst in te vullen over uw stemming. Hiervoor wordt u per uitgenodigd via e-mail. De vragenlijst kunt u ook op uw smartphone  invullen, en kost u niet meer dan 5 minuten per keer.

Privacy

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. U blijft volledig anoniem. Wij kijken bijvoorbeeld alleen wanneer en hoe vaak u smst. De inhoud van de sms-berichten is voor ons nooit zichtbaar.

Beloning en verder informatie

De beloning staat in verhouding tot het aantal keren dat u uw stemming heeft ingevoerd:

  • Wanneer u 50% of meer van de vragen beantwoordt ontvangt u een bedrag van € 20,-
  • Wanneer u 75% of meer van de vragen beantwoordt ontvangt u een bedrag van € 35,-
  • Wanneer u 95% of meer van de vragen beantwoordt ontvangt u een bedrag van € 47,50

Indien u vragen heeft kunt u die per mail stellen aan Joost Asselbergs j.a.g.j.asselbergs@vu.nl (testleider van het onderzoek).

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl