Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie


De sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie is een kenniscentrum op het gebied van sociale en biologische invloeden in de ontwikkeling van veel voorkomende emotionele en gedragsproblemen en gezondheidsgedrag bij kinderen en adolescenten. Kennis over normale en deviante ontwikkeling van kinderen en adolescenten is van groot wetenschappelijk en maatschappelijk belang, voor hulpverlening en preventie. We willen begrijpen hoe deviante ontwikkeling op verschillende momenten tijdens de jeugd bijdraagt aan risico’s in de verdere ontwikkeling, mogelijk tot in de volwassenheid. Naast fundamenteel onderzoek gericht op de mechanismen waarlangs probleemgedrag ontstaat wordt ook interventie-onderzoek uitgevoerd met kinderen en jongeren en hun ouders. Dit heeft als doel om de effectiviteit van interventies te toetsen en om de werkzaamheid van veranderbare factoren bij het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen en gezondheidsgedrag te onderzoeken. Hiermee dragen we bij aan de verbetering van inzicht in en (preventieve) interventies gericht op veel voorkomende emotionele en gedragsproblemen. Wij dragen hiermee bij aan kennisoverdracht in de opleidingen psychologie, pedagogiek en gezondheidswetenschappen, aan de GZ opleiding en aan het werk van professionals en beleidsmakers in de jeugdgezondheidszorg. De onderzoeksgroep van Klinische Ontwikkelingspsychologie werkt intensief samen, onderling en met tal van groepen aan de VU, in Nederland en daarbuiten. Hij heeft een grote aantrekkingskracht voor binnenlandse en buitenlandse samenwerkingspartners en voor getalenteerde jonge onderzoekers en research master studenten.

Veel van het onderzoek van de sectie wordt uitgevoerd in longitudinale cohorten van voor de geboorte tot en met de jong-volwassenheid, vaak aangevuld met intensieve labstudies. Thematische focusgebieden zijn:

  • Samenspel van sociale en biologische invloeden op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten – Happy Children Happy Adolescents project
  • Ontwikkelingsprocessen van sociale en biologische kwetsbaarheid voor psychopathologie in de adolescentie – RADAR studie
  • Prenatale en adolescente stress en de invloed op normale en deviante ontwikkeling – Amsterdam Stress Lab
  • Ontwikkeling van mensen met autisme – Nederlands Autisme Register