Onderzoek

Mapping the Brain

 
Paediatrische Neuropsychologie
Het programma Paediatrische Neuropsychologie wordt geleid door professor Jaap Oosterlaan en bevat twee internationaal erkende onderzoekslijnen. Eén lijn houdt zich bezig met disruptieve gedragsstoornissen en ADHD. De andere onderzoekslijn richt zich op aandoeningen van het centraal zenuwstelsel waarbij de nadruk ligt op de gevolgen van te vroeg geboren worden (premature kinderen) en van een zeer laag geboortegewicht. Het onderzoek spitst zich toe op een breed scala van cognitieve functies, variërend van motorische vaardigheden tot hogere orde cognitieve controleprocessen. Het programma heeft faam wat betreft de ontwikkeling van geavanceerde gecomputeriseerde paradigma’s. Deze paradigma’s worden gekoppeld aan het gebruik van psychofysiologische maten en beeldvormende technieken waaronder EEG, (f)MRI en DTI.

Neuropsychologie van Neurodegeneratieve ziekten
Het programma Neuropsychologie van Neurodegeneratieve ziekten wordt geleid door professor Erik Scherder. Eén onderzoekslijn houdt zich bezig met het bestuderen van de relatie tussen lichamelijke activiteit (e.g. lopen, kauwen) en gedrag (e.g. cognitie) bij mensen met een dementie; de tweede onderzoekslijn betreft de relatie tussen pijn, lichamelijke activiteit, en gedrag bij mensen met een cognitieve kwetsbaarheid (mensen met een dementie of een intellectuele beperking). De derde onderzoekslijn richt zich op hersenletsel bij (top) sport (e.g. voetbal) en wanneer men weer terug kan keren op het veld (‘return to play’). Specifieke onderzoeksvragen betreffen de causaliteit van de relatie tussen motorische activiteit en cognitie, tussen motorische activiteit en gedrag en tussen motorische activiteit en pijn. 

Endocrinologische Neuropsychologie
Het programma Endocrinologische Neuropsychologie wordt geleid door professor Madeleine Drent. Het onderzoeksprogramma richt zich op de relatie tussen het neuropsychologisch functioneren en zowel normale als afwijkende endocriene activiteit zoals de activiteit van het groeihormoon/ínsuline-like growth factor-I (GH/IGF-I) as. Een afname van de activiteit van de GH/IGF-I as lijkt een rol te spelen bij leeftijd gerelateerde achteruitgang van neuropsychologische functies. Om die reden wordt de relatie tussen leeftijd, GH/IGF-I status en neuropsychologische functies bij gezonde mensen onderzocht. Verschillen in neuropsychologisch functioneren en hersenactiviteit gedurende fMRI/PET worden onderzocht bij mensen van verschillende leeftijden, met hoge of lage IGF-I status. Een andere onderzoekslijn betreft de effecten van groeihormoon deficiëntie (GHD) en groeihormoon substitutie op het geheugen van volwassenen en patiënten met het Prader-Willi syndroom en hersenletsel. Een derde onderzoekslijn richt zich op diabetes en het gebruik van insuline preparaten.