Sectie Klinische Neuropsychologie


Het centrale thema van ons onderzoek betreft de relatie tussen cognitie en motoriek gedurende de gehele levensloop, zowel bij mensen die gezond zijn als bij mensen die een aandoening hebben van het centraal zenuwstelsel. Dit centrale thema is leidend in drie onderzoeksprogramma’s, te weten Paediatrische Neuropsychologie, Neuropsychologie van Neurodegeneratieve ziekten en Endocrinologische Neuropsychologie. Tezamen zijn deze onderzoeken ondergebracht in het 'Mapping the Brain'-programma.