Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie

Van gen tot behandeling


De afdeling is gericht op uitvoering van onderzoek en onderwijs in de klinische psychologie in brede zin, van genetische aanleg tot behandeling en zorg. Dit onderzoek en onderwijs is direct of indirect gericht op het ontstaan en de diagnostiek van psychische problemen en het behandelen en voorkomen daarvan. Samenwerking met instellingen die de zorg leveren aan mensen met psychische of ontwikkelingsproblemen is daarbij van centraal belang.
Deze oriëntatie op psychische problemen zien we vooral vanuit de optiek van de levensloop en het veranderende brein, waarbij we ons richten op alle leeftijdsgroepen vanaf de conceptie tot de hoge ouderdom. Ons onderzoek is direct of indirect altijd gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen. Ons onderwijs is gericht op het opleiden van psychologen die in de zorg aan het werk gaan of die verdergaan in onderzoek naar psychische problemen vanuit een levensloopperspectief.

Sectie Klinische Neuropsychologie

Het centrale thema van ons onderzoek betreft de relatie tussen cognitie en motoriek gedurende de gehele levensloop, zowel bij mensen die gezond zijn als bij mensen die een aandoening hebben van het centraal zenuwstelsel.
Lees verder >

Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie

De sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie is een kenniscentrum op het gebied van sociale en biologische invloeden in de ontwikkeling van veel voorkomende emotionele en gedragsproblemen en gezondheidsgedrag bij kinderen en adolescenten.
Lees verder >

Sectie Klinische Psychologie

Veelvoorkomende psychische stoornissen zoals depressie en angststoornissen behoren tot de ziekten met de hoogste ziektelast. Het onderzoek van de sectie Klinische Psychologie is erop gericht om een bijdrage te leveren aan het verminderen van die ziektelast.
Lees verder >