Onderzoek

 
De sectie richt zich op drie samenhangende onderzoeksthema's: vertrouwen, leiderschap en samenwerking (Trust, Leadership & Cooperation). Mensen bevinden zich vaak in sociale situaties - met vreemden, collega's, vrienden of partners. Deze sociale interacties definiëren ons grotendeels, maar ze kunnen ook heel uitdagend zijn. Sociale Psychologie (de fundamentele wetenschap) en Organisatiepsychologie (de toegepaste tak) helpen ons deze uitdagingen te begrijpen en kan fundamentele vragen over het menselijk sociaal gedrag beantwoorden, zoals:

  • Hoe gedragen mensen zich in sociale dilemma's?
  • Wat maakt dat we elkaar vertrouwen of wantrouwen?
  • Hoe gedragen leiders zich in organisaties?
  • Hoe beheren teams hun complexe groepsdynamiek?

Om deze vragen te beantwoorden, putten we uit een breed scala aan onderzoeksmethoden met inbegrip van enquêtes, economische games, observaties, dynamische interactie analyse, cognitieve en neurowetenschappelijke methoden.