Onderzoek

 
Het onderzoek bij de afdeling Biologische Psychologie is gericht op de analyse van individuele verschillen in gezondheid, cognitie, normaal en abnormaal gedrag. We bestuderen de genetische en biologische basis van individuele verschillen in menselijk gedrag met behulp van methoden uit de genetische epidemiologie, psychofysiologie en moleculaire genetica.

De afdeling beheert het Nederlands Tweelingen Register dat in 1987 werd opgericht als belangrijke bron voor onderzoek in de (gedrags)genetica. Het NTR verzamelt gegevens van meerlingfamilies (meerlingen, hun broers en zussen, ouders, echtgenoten, kinderen). In het NTR-Biobank project wordt biologisch materiaal verzameld. Longitudinale gegevens worden verzameld door middel van vragenlijsten.

Meer dan 60 promovendi hebben voor hun proefschrift al gebruik gemaakt van de gegevens verzameld door het NTR en veel van deze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met internationale collega's. In samenwerking met het VU Medisch Centrum is de kliniek Twin VUmc opgericht om in de bijzondere behoeften van meerlingen te voorzien.

ONDERZOEKSPROGRAMMA