Biologische Psychologie

Het onderzoek en onderwijs van Biologische Psychologie richten zich op de individuele verschillen in fysieke en mentale gezondheid, verschillen in cognitief functioneren en in normaal en abnormaal gedrag. We bestuderen de invloed van genetische, externe en biologische factoren op individuele verschillen in menselijk gedrag met onderzoeksopzetten en technieken uit genetische epidemiologie, psychofysiologie en moleculaire genetica.

De afdeling beheert het Nederlands Tweelingen Register dat in 1987 werd opgericht als een belangrijke bron voor onderzoek in de (gedrags)genetica. Het NTR verzamelt gegevens van meerlingfamilies (meerlingen, hun broers en zussen, ouders, echtgenoten, kinderen). Ruim 70.000 jonge meerlingen zijn vanaf de geboorte in het register opgenomen en worden gevolgd in hun ontwikkeling. Meer dan 22.000 volwassenen nemen deel aan longitudinale onderzoeken. In het NTR-Biobank project wordt biologisch materiaal verzameld van meer dan 10.000 deelnemers. De database wordt veel gebruikt om psychologisch, genetisch en medisch onderzoek te doen. Ook vragen van deelnemers over opvoeding en meerling-specifieke onderwerpen worden binnen de database verkend.

Longitudinale gegevens zijn over een periode van meer dan 25 jaar verzameld over lifestyle, persoonlijkheid, gezondheid en psychiatrische aandoeningen. Subgroepen van tweelingfamilies nemen deel aan studies naar cognitie en geheugen, onderzoek met sMRI, fMRI, EEG/ERP, onderzoek op het gebied van de psychopathologie bij volwassen en kinderen, verslaving, diabetes en cardiovasculaire risico’s (www.vu-ams.nl). Meer dan 55 promovendi hebben voor hun proefschrift gebruik gemaakt van gegevens van het NTR en veel van deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met internationale collega's. Er zijn inmiddels meer dan 1.000 publicaties verschenen die bijna allemaal via de website (www.tweelingenregister.org) kunnen worden ingezien.

Een ander terrein waarop langdurig onderzoek wordt gedaan is de genetica van vruchtbaarheid en dizygote twinning en twinning als risico of beschermende factor tijdens de ontwikkeling. In samenwerking met het VUmc is een speciale kliniek (www.twinvumc.nl) opgericht om in de bijzondere behoeften van meerlingen te voorzien.

Stage lopen bij de afdeling Biologische Psychologie?
Are you looking for an internship at the department of Biological Psychology?
Please click  this link for an impression of our internships