Sectie Sensimotorische Controle

In de Sectie Sensimotorische Controle houden we ons bezig met de vraag hoe we onze bewegingen op de omgeving afstemmen. Deze relatie met de omgeving kan een impliciet onderdeel van de beweging zijn, zoals wanneer we de vraag willen beantwoorden hoe we onze spieren aanspannen om uit een stoel op te staan of om op een efficiënte manier te fietsen. In andere gevallen, zoals wanneer we een honkbal willen slaan of een ei oppakken zonder dat het breekt, kunnen we onze bewegingen alleen begrijpen door te onderzoeken hoe we sensorische informatie over de de omgeving gebruiken. Deze informatie kan visueel zijn (hoe snel beweegt de bal, hoe groot is deze, of wat is de afstand tot de veldspeler?), maar ook haptisch (hoe zwaar is de knuppel en hoe ruw het ei?).

De relatie tussen onze bewegingen en de omgeving verandert door veranderingen in ons lichaam (zoals groei, training, en veroudering). Daarbij verandert ook de sensorische informatie, door bijvoorbeeld het dragen van een bril en de veroudering van de huid. Een essentieel aspect van het menselijk bewegen is dat het zich aan kan passen aan nieuwe omstandigheden. Hoe verkennen we de mogelijkheden van ons bewegingsapparaat en hoe leren we van fouten? Op wat voor een manier proberen we onze bewegingen zo goed mogelijk te maken? Om dergelijke vragen over het menselijk bewegen te beantwoorden combineren we experimenten met wiskundige modellen.