Sectie Onderwijs

De sectie Onderwijs van de afdeling Bewegingswetenschappen bestaat uit zes juniordocenten, die werkgroep- en practicumonderwijs ontwikkelen en geven bij de eerstejaarscursussen van de opleiding Bewegingswetenschappen. De juniordocenten vervullen daarnaast een mentorrol richting studenten: zij zijn in het eerste jaar het eerste aanspreekpunt voor de studenten en verwijzen, waar nodig, door naar de studieadviseurs. De juniordocenten zijn tevens betrokken bij toetsing en het ontwikkelen van cursusmateriaal en zijn de trekkers van vakoverschrijdende projecten, zoals student analytics en het schrijfonderwijs in het eerste bachelorjaar.