Sectie Motorisch leren en presteren

Hoe leren vaardige bewegers (bijvoorbeeld topsporter, muzikanten, agenten) hun bewegingshandelingen uitvoeren, ook onder de meest moeilijke en extreme omstandigheden? Of zijn mensen met lichamelijke beperkingen (bijvoorbeeld kinderen met cerebrale parese, ouderen na een beroerte) nog in staat hun bewegingshandelingen voor alledaagse activiteiten te verbeteren, en zo ja hoe? Ons onderzoek probeert deze vragen te beantwoorden door motorische controle en leren in verschillende stadia van ontwikkeling (van baby’s tot ouderen) te onderzoeken binnen de sport, revalidatie, bewegingsonderwijs en andere prestatieomgevingen.

Door een beter begrip van motorisch leren en presteren, geeft ons onderzoek inzicht in de meest geschikte manieren voor het verwerven en bevorderen van allerlei bewegingsvaardigheden. We doen dat door de interactie te bestuderen tussen de taak (bijv. karakteristieken van voorwerpen, taak instructie, digitale technologie), de omgeving waarin gehandeld wordt (bijv. ervaren druk of stress, twee dingen tegelijk doen) en de persoonkenmerken van het individu (bijv. expertise, hersenbeschadiging, emoties). We leggen daar bij veel nadruk op de rol van visuele waarneming (o.a., door gebruik te maken van gaze-tracker apparatuur).