Banner Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie

Ontmoet de docenten van de opleiding Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie

Esther van den Bergdr. Esther van den Berg
Klinisch neuropsycholoog
Erasmus Universitair Medisch Centrum
 
 
 
 
Inti Brazildr. Inti Brazil
Universitair docent
Donders Institute for Brian, Cognition and Behaviour
 
 
 
  
Liza Cornetdr. Liza Cornet
Wetenschappelijk medewerker
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC)
 
 
 
Joke Hartedr. Joke Harte
Universitair hoofddocent
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Afdeling Strafrecht en Criminologie
Lid van de afdeling Advies van de RSJ
 
 
Sylco Hoppenbrouwersdr. Sylco Hoppenbrouwers
Universitair docent • docent • onderzoeker • co-promotor
Klinische psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 
  
   
    
Frank Jonkerdrs. Frank Jonker
Promovendus • docent
Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Klinische Neuropsychologie
Klinisch Neuropsycholoog (BIG) • behandelverantwoordelijke
Altrecht Neuropsychiatrie, Vesalius
 
  
Nikki Kuindrs. Niki Kuin
Klinisch neuropsycholoog
Penitentiaire Inrichting Vught – Penitentiair Psychiatrisch Centrum
 
 
 
   
Gerben Meynenprof. Gerben Meynen
Psychiater
GGZ in Geest
Bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie
Tilburg Law School
Docent filosofie
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen
Bart Moldrs. Bart Mol
Rapporteur, hoofdbehandelaar, klinisch psycholoog en neuropsycholoog
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Vincent van Gogh Instituut: FPA / ForFACT/ VIBU
Cerno: vrijgevestigde praktijk voor S-GGZ
Radboud Universiteit Nijmegen: docent / supervisor
  
Henk Nijmanprof. dr. Henk Nijman
Hoofdonderzoeker
Aventurijn
Fivoor • Bijzonder hoogleraar forensische psychologie
Radboud Universiteit Nijmegen
  
   
Rudolph Pondsprof. dr. Rudolf Ponds
Afdelingshoofd • Klinisch neuropsycholoog
Maastricht Universitair Medisch Centrum, afdeling Medische Psychologie
  
  
  
  
emptyprof. dr. Arne Popma Arne Popma
Hoogleraar Forensische Psychiatrie, Universiteit van Leiden
Hoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie, VUmc Amsterdam
Kinder- en jeugdpsychiater, de Bascule, Amsterdam
 
 
  
Thomas Rinnedr. Thomas Rinne
Portefeuillehouder kennis • Hoofd wetenschap & opleidingen • Opleider forensische psychiatrie
Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie
   
  
  
Erik Scherderprof. dr. Erik Scherder
Hoogleraar Klinische Neuropsychologie
Vrije Universiteit Amsterdam
 
 
  
  
Ben_Schmand_by_Anders_Gadeprof. dr. Ben Schmand
Hoogleraar klinische neuropsychologie
Universiteit van Amsterdam
  
  
  
  
Dick Swaabprof. dr. Dick Swaab
Teamleider neuropsychiatrische stoornissen
Nederlands Herseninstituut, KNAW
Emeritus hoogleraar Neurobiologie
AMC, Universiteit van Amsterdam
  
   
Bruno Verschueredr. Bruno Verschuere
Universitair hoofddocent Forensische Psychologie
Universiteit van Amsterdam
Onderzoeker
Universiteiten van Gent • Universiteit van Maastricht
  
  
Werge Walvoortdr. Serge Walvoort
Klinisch Neuropsycholoog en Programmamanager
Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, Vincent van Gogh
Praktijkopleider klinische neuropsychologie
GGZ Vincent van Gogh
  
emptydrs. Jan Wiersma Jan Wiersma
(Neuro)psychiater
Personal Brain Care
Praktijk voor (neuro)psychiatrie, hersenen en gedrag
 
 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl