banner sport en bewegen opleiding training voor coaches docenten

Docent/opleider sport

Opleidingen en cursussen voor docenten LO en Sport en Bewegen


img_bullet_red
Docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken
Na een medisch-biologische master kunt u deze opleiding tot hbo-docent volgen.
img_bullet_red
Basiskwalificatie Examinering (BKE)
In de bijeenkomsten staan de verschillende fasen van de toetscyclus centraal. U vervaardigt een adequaat ingerichte toets, die aansluit bij het beleid van de school.
img_bullet_red
Breinprikkelend Presenteren
Wat gebeurt er in het brein van toehoorders tijdens een presentatie? U krijgt inzicht in effectieve presentatievormen op basis van relevante hersenstructuren.
img_bullet_red
Coaching van studenten
U leert verschillende niveaus van communiceren herkennen en gebruiken, zoals: verhelderen en confronteren, valkuilen en flow, grenzen stellen en authentiek coachen.
img_bullet_red
EBCA Masterclass Communiceren voor coaches
Welke coachstijl werkt het beste? Hoe kun je coachingsvaardigheden effectiever inzetten? Aan de hand van kennis over de effecten van communicatie en gedrag van coaches op sporters en sportprestaties nemen we de dagelijkse praktijk onder de loep.
img_bullet_red
EBCA cursus Sportwetenschap voor de sportpraktijk
In vijf bijeenkomsten leer je hoe je wetenschappelijke kennis vindt, leest, beoordeelt en gebruikt, aan de hand van je eigen vraag en praktijksituatie.
img_bullet_red
EBCA masterclass Motorisch leren: uitlokken van onbewust leren
Lokt jouw manier van training geven een meer bewust of onbewust leerproces uit? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe pas je onbewust leren toe in je eigen sportpraktijk?  
img_bullet_red
Motiverend begeleiden
Lukt het uw studenten een gewenste beroepshouding aan te nemen en naar ander gedrag te begeleiden? Motivational interviewing is een effectieve techniek.

Evidence Based Coaching Academy voor de sport

Wil je goed onderbouwde keuzes kunnen maken om studenten verder te brengen? Dan doe je bij de Evidence Based Coaching Academy (EBCA) up-to-date sportwetenschappelijke kennis op, die je direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Ons uitgangspunt is ‘evidence based practice’: het vak uitoefenen op basis van de beste en nieuwste kennis over wat wel en niet werkt in de praktijk. In de sport heet dat: evidence based coaching. De EBCA is voor alle sporttrainers, sportcoaches en docenten in het sportonderwijs met minimaal opleidingsniveau mbo-4. 

VU Evidence Based Coaching Academy

Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog (POPS)

In deze tweejarige parttime dagopleiding staan de kennis en vaardigheden centraal die een sportpsycholoog in de praktijk nodig heeft om sporters, sportteams en coaches te begeleiden en te adviseren. Afgestudeerden van de POPS beschikken over een brede expertise en zijn inzetbaar in uiteenlopende sportdisciplines. De opleiding is in nauwe samenwerking met de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) ontwikkeld.

Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog - POPS

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl