Home > Professionals > Sport en Bewegen > EBCA > Kenniscentrum
topbanner EBCA evidence based coaching academy


Via het kenniscentrum van de EBCA heb je toegang tot wetenschappelijke kennis, zoals scripties, artikelen en columns. Op dit moment zijn scripties beschikbaar van studenten van de Faculteit der Bewegingswetenschappen. Studenten doen voor het behalen van hun bachelor diploma een literatuuronderzoek naar een specifiek onderwerp. Voor het kenniscentrum van de EBCA worden scripties geselecteerd over onderwerpen die interessant zijn voor de sportpraktijk. In deze scripties wordt de actuele literatuur over deze sportonderwerpen samengevat. De scripties vind je hier. 

Artikel Marjan Kok, Materiaal op maat in de rubriek 'werkende wetenschap' in Sport Knowhow XL.

Column Vana Hutter, Coachen: evidence based practice of practice-based evidence.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl