Lerarenopleider: Self-study - onderzoek eigen praktijk

Onderzoek en verdiep je opleidingspraktijk en draag bij aan kennisontwikkeling

Wilt u meer verdiepend bezig zijn met onderzoek naar uw eigen praktijk en bijdragen aan kennisontwikkeling? Dan is deelname aan een ‘Self-study’ groep iets voor u.
De Vrije Universiteit Amsterdam biedt in samenwerking met ICLON (Universiteit Leiden) in het cursusjaar 2017-2018 voor de vierde keer het succesvolle ‘Self-study’-traject aan.

Voor wie?

Lerarenopleiders (instituutsopleiders en schoolopleiders) met enige ervaring in onderzoek doen naar de eigen praktijk. U begeleidt bijvoorbeeld praktijkonderzoek van studenten, neemt deel aan een kenniskring van lectoren, hebt de module onderzoek uit de opleiding lerarenopleider gevolgd of deelgenomen aan Lesson Study. 

Inhoud en werkwijze

Het programma is gebaseerd op de principes van self-study research (ook wel LOEP – Lerarenopleiders onderzoeken hun eigen praktijk – genoemd).  Via deze aanpak kunnen de deelnemers meer ervaren worden in een onderzoekmatige benadering van de eigen opleidingspraktijk, meer inzicht krijgen in hun eigen handelen en dit handelen ook tijdens het traject aanpassen. Daarmee wordt de kwaliteit van het leren van studenten bevordert. In de bijeenkomsten  wordt gewerkt aan verdieping en verbreding van de eigen onderzoekvaardigheden en vindt terugkoppeling plaats naar het handelen in de eigen opleidingspraktijk. Tevens  overstijgt deze aanpak de eigen praktijk omdat verbindingen worden gelegd met het internationaal onderzoek over het handelen van lerarenopleiders en het opleiden van leraren.  

Het programma bestaat uit negen bijeenkomsten van 2½ uur op donderdagmiddagen (14:30 – 17:00 uur). Tijdens de eerste twee bijeenkomsten oriënteren deelnemers zich op het onderzoek. De focus is gericht op het formuleren van een onderzoeksvraag en het vinden van geschikte literatuur. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het kiezen van onderzoeksinstrumenten, het verzamelen en analyseren van gegevens, het presenteren van resultaten en het trekken van conclusies. Als onderdeel van het programma schrijft u een paper. Gestimuleerd wordt dat  het paper gepresenteerd wordt op een conferentie en/of gepubliceerd wordt.

Docenten

Het programma wordt verzorgd door docenten die een uitgebreide ervaring hebben met het verrichten en begeleiden van self-study research en daarover ook regelmatig publiceren.
Dr. Mieke Lunenberg - voormalig universitair hoofddocent Vrije Universiteit
Drs. Janneke Geursen - lerarenopleider ICLON Universiteit Leiden

Informatie en contact

Data bijeenkomsten
donderdag 12 oktober, 9 november en 14 december 2017 en donderdag 18 januari, 8 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei en 14 juni 2018.
Tijd
van 14.30 tot 17.00 uur
Kosten    € 1050 / € 990*
*gereduceerd tarief voor Opleidingsscholen VU-UCGB
Studielast
ongeveer 80 uur
Contacturen    
22,5 uur
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam, Metropolitan gebouw, Buitenveldertselaan 3, 1082 VA Amsterdam (op 7 min  loopafstand van station Amsterdam-Zuid.
Min-max deelnemers
8-16 deelnemers
Inschrijven en informatie
Inschrijven tot 15 september 2017 via dit inschrijfformulier.
Contact en meer informatie
Jurriën Dengerink, opleidingscoördinator, j.j.dengerink@vu.nl
Secretariaat: Martijn van der Berg 020-5989240, e.vander.berg@vu.nl

Aanmelden